Krever streng kostnadsdisiplin: – Vi har ingen økonomiske buffere