Flere trafikkuhell på E136 - trafikken går nå som normalt