Vil gjøre utbedringer: Nå har de fått svar fra kommunen