Det kom fram på en pressekonferanse tirsdag, i regi av Romsdalsaksen AS.

- Vi er blitt bedt om å dokumentere bedre. Det er begrenset hva vi klarer å få til, men dette er så langt vi kan komme, sa Hanne Moldver Salthammer i Romsdalsaksen AS, og presenterte både nye kostnader og ny trasé.

Romsdalsaksen AS mener prosjektkostnaden for strekningen Hjelvika til Sølsnes er på 10,5 milliard kroner. Til sammenlignig med Møreaksen; prosjektkostnad for strekningen Vik-Julbøen er på 14,5 milliarder kroner.

Traseen med Romsdalsaksen er fortsatt med bru fra Hjelvika til Sekken, derfra til Veøya og Sølsnes. Den nye er imidlertid at det foreslås veg til Grønnes, kryssing av Fannefjorden fra Grønnes til Lønset samt en ny trefelts trasé bak Sjøholt.

I detalj:

 • Hjelvika-Sekken: Flytebru 3.050 meter uten seilingsløp

 • Sekkesundet: Hengebru 1.200 meter med 75 meter seilingshøgde

 • Hangholmen-Veøya: Fritt-frambygg bru, 400 meter

 • Veøya-Sølsnesholmane: Flytebru 600 meter

 • Sølsnesholmane-Sølsnes: Flytebru 450 meter

 • Fannefjorden 1: Buebru 450 meter

 • Fannefjorden 2: Bjelkebru/stålbru 200 meter

 • Fannefjorden 3: Flytebru 1.450 meter

Veg:

 • 62 km. ny-/oppgradering av veg

 • Trefelts veg bak Ørskog, som deretter følger eksisterende E136 til Hjelvika

 • 7 km. av vegsrekninga er tunnel – kostnad: 200.000 kr. pr lmeter

 • 7,8 km av vegsrekninga er bruer

- Vi har ikke samvittighet til ikke å bry oss, sier Jørn Inge Løvik om hvorfor de bruker så nye tid på Romsdalsaksen.

Romsdalsaksen AS mener strekningen Moa-Lønset på 81 km. kan tilbakelegges på 50 minutter med sitt forslag til løsning.

Romsdalsaksen AS har fått to rådgivende ingeniørselskaper til å verifisere kostnader og løsninger. Smidt & Ingebrigtsen AS har tatt for seg broløsningene mens Constrada har sett på vegløsningene.