Ifølge tall fra Brønnøysundregistrene er det aksjeselskaper, stiftelser og NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) som utgjør hovedmengden av regnskapspliktige foretak som ikke har levert årsregnskap for regnskapsåret 2013. Dette går fram av en pressemelding fra NTB

I Rauma kommune har i alt 36 foretak ikke oppfylt lovens krav og får forsinkelsesgebyr. Oversikten (for hele landet) viser også at det er mange gjengangere. Over halvparten av dem som blir ilagt gebyr, har også fått gebyr for samme forhold tidligere.

Både enheten (foretaket) og alle som kan bli solidarisk ansvarlige får tilsendt epost om saka. Nytt av året er at også regnskapsførerne får tilsendt samme epost. Det blir ikke sendt ut brev pr. post lenger.

De 36 foretakene i Rauma er i selskap med 1194 i Møre og Romsdal, og 27.137 i hele landet.