Det er selskapet Biovac Environmental Technology AS som utfører sørvis på renseanlegget på Trollstigen. I en e-post sendt til Rauma kommune 13. juni i år, skriver ettermarkedssjef i selskapet, Lasse Skogseth, at renseanlegget på Trollstigen ble dimensjonert for mye mindre belastning en det blir utsatt for i dag. Han skriver videre at dette medfører at anlegget ikke klarer utslippskravene, og at kommunen bør pålegge tiltak.

Han avslutter med: "Kommunen bør overvåke elva som utslippet går ut til for å se hva dette medfører".

– Kan likevel fungere

Terje Wilhelmsen, i ledelsen i selskapet, sier i en e-post til Åndalsnes Avis at de har informert om at anlegget virker overbelastet.

– Det kan likevel fungere innenfor de kravene som er gitt i utslippstillatelsen. Det må tas utslippsprøver før vi vet dette. Vi mener at sørvis tyder på at anlegget ikke fungerer optimalt, det vil si renser så godt det kan, på grunn av overbelastning.

Tok over én måned

Rauma kommune, som er forurensingsmyndighet, varsler Statens vegvesen om saka i et brev sendt 17. juli i år. Brevet er adressert til "Statens vegvesen turistvegprosjektet" på fylkeshuset i Molde.

Kommunen viser til meldingen fra Biovac Environmental Technology AS, og minner blant annet om at renseløsningen skal tilfredsstille kravet i forurensingsforskriften til utslipp til følsomt område, og at det skal driftes slik at dette overholdes. De ber Vegvesenet om tilbakemelding innen 20. august.

Tror kapasiteten er stor nok

Lars Erik Rødstøl, hos Nasjonale turistveger, har ansvar for oppfølging av drift og vedlikehold av turistveginstallasjoner.

Han sier til Åndalsnes Avis at han er i dialog med sørvisselskapet.

– De skal komme tilbake til meg etter 21. august. Jeg vet at de holder på å gå gjennom tegningen fra da anlegget ble bygd, og at de skal hente inn mer ekspertise for å finne ut av det. Jeg sitter i spenning og jeg håper å få svaret så snart som mulig sier Rødstøl.

Han forklarer videre at han ikke tror at anlegget har kapasitetsproblemer.

– Jeg har sjekka litt opp, og anlegget skal ha en kapasitet på 20 kubikk slamskylling i døgnet. Ut ifra vannmåling ser vi at det meste går tilbake til renseanlegget. Og mengden vann inn tilsvarer nesten halvparten av mengden som anlegget er beregnet for. Men vi tar denne saka veldig alvorlig.

Rødstøl sier han ikke har noen teorier om hvorfor sørvisselskapet melder om kapasitetsproblemer.

– Anlegget kontrolleres to ganger i året; i juni og i september. Avløpsvannet kommer fra vasker, og jeg mener at det også kommer fra toalettene der. Vannet skal filtreres gjennom 12 filtreringskummer og et sandfilter, før det går i elva. Slam skal ligge igjen i kummene og filteret. Vannet som kommer ut skal være like rent som elva, forklarer han videre.

– Brevet fra kommunen er sendt 17. juli. Når tok dere tak i saka?

– Jeg har vært på ferie og fikk den i forrige uke. Jeg purret sørvisselskapet mandag denne uka.

– Hvem hadde saka da du var på ferie?

– Ingen. Det har vært ferietid, og da kan det være vanskelig å fange opp enkelte ting. Men hadde det vært krise hadde den blitt tatt. Men anlegget er dimensjonert for dagens antall besøkende, og enda flere.

– Er det en mulighet for at urenset vatn går i elva?

–Det tør jeg ikke uttale meg om.

– Men om avløpsvann går i elva uten å bli tilstrekkelig renset, er ikke det krise?

– Det hadde vært trasig, det.

– Har Vegvesenet tatt vannprøver i forbindelse med denne saka, eller gjort andre tiltak for å sjekke om det er forurenset?

– Drikkevatnet er sjekka, og det er ok. Men jeg vet ikke om det er tatt prøver av avløpsvatnet, eller om det er gjort andre tiltak.

Åndalsnes Avis har forsøkt å komme i kontakt med blant andre enhetsleder Tom Erik Rødven i Rauma kommune, men har onsdag ettermiddag ikke lykkes med det.