- Det bør ikke bli noe verre, selv om det blir mer tungtransport på E136

foto