I ei pressemelding fredag heter det følgende:

"Styrene i Destinasjon Molde og Romsdal AS og Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS legger fram forslag om fusjon på generalforsamlingene den 23. september. Forslaget til navn på det nye selskapets er Visit Nordvest AS. Daglig leder blir Roar Harsvik, som i dag er daglig leder i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS. Kontorsteder blir som i dag både Molde og Kristiansund.

Samkjører to selskap

Selskapets eiere blir gjennom fusjonen reiselivsnæring, kommuner og øvrig næringsliv i Nordmøre og Romsdal. Etter at den formelle delen av fusjon er behandlet vil det jobbes videre med å samkjøre de to selskapene.

De to organisasjonene vil smelte sammen, og sammen med det nye styret skal det jobbes med strategi for det nye selskapet, merkevarebygging og markedsføring av Nordmøre og Romsdal som ett reisemål. En samling av ressursene i ett selskap vil bety mere kraft i arbeidet med å markedsføre og utvikle omsetningen fra turisme i regionen, og vil gi ringvirkninger langt ut over reiselivsnæringen. En undersøkelse fra 2011 viser at turismerelatert omsetning i Nordmøre og Romsdal er på ca. 2 milliarder kroner, og at drøyt 2500 personer er sysselsatt i næringen her.

Store nasjonale reiselivsfyrtårn som Atlanterhavsveien og Trollstigen gir oss en unik mulighet for videre utvikling i hele nordfylket, men det blir også viktig å jobbe med tematurisme og helårsfokus i det nye selskapet".

Kontaktpersoner angående fusjonen er:

Asmund Kristoffersen, styreleder i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS. Ragnar Heggdal, fungerende daglig leder i Destinasjon Molde og Romsdal AS. Harry Hestad, styreleder i Destinasjon Molde og Romsdal.  Roar Harsvik, prosjektansvarlig i sammenslåingsprosjektet og daglig leder i Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS.

Drifta skal tre i kraft fra 1. januar 2015.

Du kan lese med om sammenslåingen her