Har det beste drikkevannet i Møre og Romsdal

foto
Møre og Romsdals beste drikkevann 2022 i klassene grunnvannskilder og overflatekilder - her ved glade og stolte vinnere fra venstre: Dag Søvik enhetsleder Rauma kommune og Sondre Rokstad Grimsmo avd.ing. Tingvoll kommune. Foto: Kjell M. Jacobsen