Domstol-reversering splitter lokale høyrepolitikere