Vegvesenet åpner for flere motorveier – foreslår å senke kravene