I ni uker har kommunen lånt en skalt Rickshaw el-sykkel av fylkeskommunen. Så langt har 25 beboere vært på tur. Og ifølge Ringdal har det vært en suksess og derfor et tilbud hun håper de kan fortsette med.

– Dette øker livskvaliteten til de eldre. Vi er et helt menneske som trenger impulser og sanseinntrykk. Vi er veldig opptatte av hva som er viktige for hver beboer. Veldig ofte sier de at de vil ut. Det å skulle få oppfylle et slikt ønske, gir mye for meg som ansatt og for beboerne, sier Ringdal.

Hun håper det nye helsehuset kan disponere én eller to sykler.

– Hvis noen vil være med til å bidra til økt livskvalitet for beboere, så er det bare å ta kontakt, sier hun, og inviterer til et spleiselag.

Hun presiserer at det ikke bare er ansatte som kan ta med beboere på sykkeltur.

– Jeg ser for meg at familie, venner og frivillige kan ta med beboere på tur, sier hun.

Se video øverst i artikkelen.