I løpet av morgenen og formiddagen torsdag har det vaært problematisk å få både fly til å lande og ta av fra Molde lufthavn. Dette skyldes tåke.

Flere har lagt merke til usedvanlig stor flytrafikk i luftrommet over deler av Rauma i løpet av formiddagen. Det har si forklaring i at enkelt fly har sirklet noen runder, over Rauma, ekstra i håp om at tåka skulle lette.

Du kan lese mer om avgangstider og beregnet ankomsttid på: avinor.no