Fylkestinget vedtok bygging av Nordøyvegen: 26 stemte ja, 21 nei

foto