Assisterende fylkesmann Rigmor Brøste forteller at kommunene i Romsdal ligger godt an arbeidet med kommunesammenslåing.

– I Romsdal er kommunene ferdige med utredningene, og de er klare til å begynne å snakke sammen. Til sammenlikning skal kommunene på Nordmøre gjøre liknende utredninger, men de er ikke ferdige før i desember, så slik sett har de litt dårligere tid, forklarer hun.

Hun mener «naboprat» blir det viktigste nå framover.

– Man kan aldri utrede seg til en fasit. ROR-rapportene gir et godt grunnlag for den dialogen de nå skal innlede. Erfaringene fra andre steder i landet, der de allerede har gjort denne jobben, viser at det er viktig med tett, gjerne ukentlig, kontakt med potensielle partnere, fortsetter hun.

Får skjønnsmidler

Nå får også Rauma kommune utbetalt skjønnsmidler for 2015 på 200.000 kroner fra Fylkesmannen.

Disse kunne ikke tildeles før det var fattet et vedtak på videre prosess med sammenslåingen, noe 35 av 36 kommuner hadde gjort innen utgangen av fjoråret.

– Rauma kommune valgte en litt annen måte å jobbe på, og de ville vente med å gjøre kommunestyrevedtak til utredningene var ferdig. Dette ble gjort i kommunestyret i juni. Det er sjølsagt helt greit å velge en annen måte å jobbe på, men det var et kriterium å ha gjort vedtak for å få disse midlene. Nå er den formaliteten på plass, sier hun.

10. august

For Rauma er det vedtatt at det er to mulige alternativ videre, enten å være alene eller bli en del av en størst mulig romsdalskommune.

Nå skal romsdalskommunene begynne å snakke sammen.

– Romsdal Regionråd har fått i oppgave å administrere prosessen. Det første møtet skal være den 10. august. Det er ordfører, rådmann og opposisjonsleder som er valgt til å være med på disse møtene, forklarer ordfører Lars Olav Hustad.

Han sier at han mener politikerne har et godt nok faktagrunnlag til å jobbe videre.

– Vi har utredet det vi kan, og vi har så mye kunnskap som det er mulig å ha. Vegen blir til mens man går i en slik prosess, og det blir nå spennende å se hva forhandlingene fører til, sier han.

– Kan klare oss alene

Ordføreren synes det er fint at utredningene har vist at Rauma kan stå godt alene.

– Det er lettere å gå i forhandlinger fordi vi vil, og ikke fordi vi må, sier han

– Føler dere at dere har god tid til endelig vedtak skal fattes om 11 måneder?

– Det kommer helt an på prosessen. Samtalene kan ta kort eller lang tid. Vi vil så komme med et forslag som kan danne grunnlaget for en rådgivende folkeavstemning neste vår, sier han.

Assisterende fylkesmann Rigmor Brøste mener at kommunene ligger godt an. Foto: Øystein Talberg