65 prosent; 231 av 355 som avga stemmer, ønsker at Rauma skal forbli egen kommune.

Rauma og Vestnes fikk 10 stemmer og stor-Molde fikk 114 stemmer, som utgjør 32 prosent av de frammøtte.

Det har vært knyttet spenning til utfallet av valget på Nordsida. Hvor stor var egentlig interessen for Molde?

Svaret fra velgerne var klart: To av tre ønsker at Rauma fortsatt skal være alene. Og bare én av tre vil til Molde.