Onsdag formiddag fikk Romsdal Regionråd presentert sluttrapporten fra Telemarksforskning. De har utredet tolv ulike alternativer for fremtidig kommunestruktur i regionen.

- Vår vurdering er at man bør ta utgangspunkt i Romsdalshalvøya når man skal endre kommunestrukturen i Romsdal. Molde, Fræna, Aukra, Midsund og Eide sammen gir det beste resultatet ut fra de kriteriene vi har lagt til grunn, forklarer Anja Hjelseth i Telemarksforskning.

Alternativet med nest best score totalt er en sammenslåing av Molde og Aukra. På tredjeplass finner vi det første alternativet Rauma er med i, nemlig en storkommune med alle Romsdalskommunene.

- Det er også et godt alternativ, som trolig vil få god økonomi og gode tjenester til innbyggerne. Derimot vil de få utfordringer når det gjelder lokaldemokrati og avstander, forklarer hun.

Hun legger til at det i spørreundersøkelsen som er utført blant politikere og ledere i kommunene, ser ut til å være sterk motstand mot en slik storkommune. Det er også med på å trekke dette alternativet ned som dårligere enn bare Romsdalshalvøya for seg.

Alternativet Rauma og Vestnes kommer dårlig ut i undersøkelsen, men Rauma ser ut til å klare seg greit alene.

- Spennende å høre på

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad hørte på presentasjonen sammen med de andre ordførerne og rådmennene i kommunene i Romsdal regionråd.

- Vi har jo fulgt denne prosessen fra start til slutt, og det er veldig spennende å høre konklusjonene fra Telemarksforskning, sier han.

Han forteller at kommunen nå må ta noen avgjørelser rundt hvilket vegvalg de skal ta videre.

- Dette vil trolig bli et tema på neste kommunestyremøte, sier han.

Anja Hjelseth i Telemarksforskning oppfordrer kommunene til å gå i dialog allerede nå før sommeren, til tross for at flere av de andre kommunene fortsatt venter på utredninger i forhold til sammenslåing mot Nord- eller Sunnmøre, eller utredninger om hvorvidt de kan stå som egen kommune.

- Det er mulig jeg er litt frekk nå, men jeg synes ikke vi kan vente på de andre utredningene før vi begynner å snakke sammen. Det har vi ikke tid til, sier Torgeir Dahl, styreleder i Romsdal regionråd.

Sammenslåing på Raumakonferansen

Etter regionrådets møte var det klart for Raumakonferansen, hvor også framtidas kommunestruktur var tema.

På talerlista stod blant annet Anne Karin Olli, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, som snakket varmt om den nye kommunereformen.

- Dagens struktur har svekket demokrati og utdaterte grenser. Med den nye strukturen vil vi få større kommuner, og vi mener at samfunnet bygges best nedenfra. Vi vil flytte maktafra staten og til kommunene. Den nye kommunereformen gir godemuligheter for å bygge robuste og tilpassende kommuner, med bedre ressursbruk, sier hun.

Mer om Raumakonferansen og sluttrapporten fra Telemarksforskning kan du lese i torsdagsavisa.

Statssekretær Anne Karin Olli fortalte om den nye kommunereformen. Foto: Stine Vandevjen Olsen