Møre og Romsdal politidistrikt setter 27. september i drift en ny operasjonssentral i Ålesund.  Samtidig blir operasjonssentralen i Kristiansund nedlagt.

Det opplyser politiet i ei pressemelding.

Vegg i vegg med 110

To måneder senere flytter Møre og Romsdal 110-sentral inn vegg i vegg.

- Helt siden de to politidistriktene ble slått sammen til Møre og Romsdal politidistrikt 1. januar 2016 har det vært jobbet med å få til en ny operasjonssentral samlokalisert med brann i tilknytning til politiets hovedsete i Ålesund, sier konstituert politimester Ingmar Farstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Farstad påpeiker at Politidirektoratet har aktivt bidratt for å få dette til, og at en uten dette bidraget ikke ville ha  kommet i mål.

- Politiet ser fram til å kunne samvirke enda tettere med brannvesenet, og vi mener at dette vil gi beredskapsmessige gevinster. Det er en krevende byggeprosess i en bygningsmasse fra tidlig 1980-tall vi nå kan se enden på, sier Ingmar Farstad.

- Ei god løsning

Ålesunds brannsjef, Geir Thorsen, som også er virksomhetsleder for 110-sentralen, har stor tro på samlokaliseringsprosjektet.

- Dette kommer til å bli ei god løsning for oss og dermed også til beste for innbyggerne i Møre og Romsdal, sier Thorsen.