Barnehagesjef i Rauma kommune, Hilde Kavli Ree, forteller at mens det var 438 barn i barnehager i Rauma i fjor, er det 371 barn i år.

– Det går noe ned stort sett overalt i kommunen. Det har også roet seg i pressområder som Isfjorden og Åndalsnes. Også i Måndalen har det gått litt ned i høst, men der er utfordringen fortsatt stor med tanke kapasitet på bygget. De skal ikke bruke klubbhuset ved stadion lenger, men har valgt å organisere drifta i Måndalen barnehage.

– Så det er mange plasser ledig i kommunen?

– Alt er relativt. Barnehagene har rigget drifta til inntaket, og så vet vi at det er et supplerende inntak i september, svarer barnehagesjefen.

Hun sier det er ei utfordring, men samtidig en realitet, at barnetallet kan svinge en god del i kommunen. Ut i fra nåværende informasjon beregner hun at det blir født 87 barn i 2017, mot 71 i 2016. Spesielt på Åndalsnes kommer det et stort kull.

To opptak i året

Rauma komune har to hovedopptak i året. Søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned, og søknadsfrist 15. september med oppstart fra januar.

– Det forventes flere barn inn etter det supplerende opptaket. Det er allerede barn som har søkt om plass i 2018, legger barnehagesjefen til.

Hilde Kavli Ree er barnehagesjef i Rauma kommune. Foto: Ellinor Rørvik Lothe