Det er ofte konflikt mellom bilister og syklister. Mats Larsen, fagpolitisk rådgiver i Syklistenes landsforening, mener derimot at konflikten ofte overdrives i media.

– Vi merker en bedring i holdningene rundt dette, sier han.

– Jo flere som sykler, jo mer vil man bli vant til å ta høyde for dette i trafikken. Men bilistene og syklistene må hjelpe hverandre til å bli bedre. Ta hensyn!

Enkle regler

– Syklistene har full rett til å ligge i veibanen, sier Larsen. De er da kjørende og har akkurat samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Dette gjelder både vikeplikt, lyskryss og generell ferdsel.

Han vil derimot gjøre oppmerksom på at det finnes unntak:

– Syklister har for eksempel lov å passere en bil kø både på innsiden og utsiden.

Komplekse regler

Når det gjelder sykling på gang- og sykkelsti blir reglene mer kompliserte.

– Undersøkelser viser at både syklister og bilister er usikre rundt dette med vikeplikt her, sier Larsen.

– For eksempel ved kryssing av fotgjengerfelt. Mange tror syklistene må gå av sykkelen og trille. Dette stemmer ikke. De kan sykle over, men da har de vikeplikt for all annen kryssende trafikk.

Et annet forvirrende punkt er forskjellen på avkjørsler fra for eksempel parkeringsplasser og og vanlig kryssende veier. Er det en avkjørsel er det bilene som har vikeplikt.

– Det er mange dårlig utformede kryss som gjør at dette til tider er vanskelig, sier Larsen.

Hold avstand

En annen problemstilling er om det er best at syklister ligger to i bredden eller ligger en og en.

– Syklistene må se an størrelsen på gruppa og trafikkmengden, men biler skal uansett passere med så god margin at det skal gå an å sykle flere i bredden. Det er viktig at å slippe bilene forbi der det er hensiktsmessig.

Utstyr

En årsak til å ikke bruke gang- og sykkelsti er at det kan være tryggere i veibanen, framholder Larsen.

– Sykling i stor fart og gående er en dårlig kombinasjon.

Og ofte er gang- og sykkelstiene dårlig lagt opp for sykling.

– Også her må man gjøre en vurdering, følge trafikkreglene og vise hensyn, sier Larsen.