– Slik er det når man går i gang med rehabiliteringsarbeid; uforutsette ting kan dukke opp under arbeidets gang som gjør at de opprinnelige planene må gjøres om. Slik har det også blitt på Rauma bru, sier byggeleder Nils Stian Rakvåg i Statens vegvesen.

Tidligere har Åndalsnes Avis skrevet brua skulle åpne i slutten av oktober. I august ble det derimot klart at det ville ta noe lenger tid.

Byggemøte

Onsdag var han og prosjektleder Jan Gunnar Simonhjell, på befaring på byggeplassen og for å avklare de nye planene for videre rehabiliteringsarbeid på brua med entreprenøren BMO.

– Saka er det at prosjektet er blitt mye mer omfattende enn det vi forutså. Før vi startet, gjennomførte vi verifisering av brua, med grundig inspeksjon, grunnundersøkelser og kjerneboringer. Men stålforskalingen som har stått der siden tidenes morgen, avdekte mer omfattende skader enn det vi var i stand til å se under verifiseringen. Betongen var i dårligere forfatning enn det vi var klar over, forklarer Simonhjell.

Stillstand

Dette medførte at i juli og august måtte de sammen med entreprenøren, se annerledes på prosjektet og gjøre endringer.

– Da gikk vi i nær dialog med konsulenten som har prosjektet, for å tenke nytt. Det tar tid; i tillegg var det ferietid. Derfor ble det lite arbeid i den perioden. Men etter hvert ble vi enig om hvordan vi skal gå videre med arbeidet, og nå er vi i god dialog med entreprenøren om hvordan vi skal bygge opp de nye pilarene, forteller Simonhjell.

Utvidet

Enkelt forklart vil byggingen videre bestå i å utvide fundamentet til pilarene, med en halvmeter i alle retninger.

– Det vil si at det blir en helt ny pilar – utenpå den gamle. Den gamle er sterkt nok slik den står i dag, men den nye vil gjøre brua rustet for 50 til 100 nye år, forklarer de to.

Den gamle pilaren vil bli innkapslet i den nye og har ingen funksjon i støtte av brua når alt er ferdig. I tillegg vil det bli en plog i fronten av hvert fundament, som ikke var med i de opprinnelige planene.

Produksjonene av forskalingene av disse, gjøres nå på land.

– Vi sparer tid ved å produsere ting over vannet. Vi er alle opptatt av at dette arbeidet skal ta så kort tid som mulig. Men per i dag kan vi ikke si noe konkret om sluttdato, sier Simonhjell.

– Kan det ta nok ett år?

– Vi kan ikke spekulere i det. Dette er noe vi må komme tilbake til etter hvert, avslutter Simonhjell.

Prosjektleder Jan Gunnar Simonhjell og byggeleder Nils Stian Rakvåg i Statens vegvesen forklarer at entreprenøren sparer tid med å gjøre deler av arbeidet på land. I bakgrunnen ser vi forskalingen til en av plogene som skal støpes på hvert fundament. Foto: Evy Kavli