I tirsdagens møte vedtok formannskapet at det ikke skal gjennomføres innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen. Bakgrunnen for vedtaket er resultatet fra den gjennomførte rådgivende folkeavstemninga.