Enstemmig ja til å gå inn i interkommunalt brannvernselskap