– Arrangementet har aldri samlet mer folk enn årets. Men nå gir vi oss. Skal tradisjonen føres videre må andre trå til, sier Laila Brøste i Bjorli Marked SA.

Brøste er styreleder i selskapet. Og sammen med daglig leder Frøydis Anseth føler hun at jobben med martnan på Bjorli tar for mye både av tid og krefter. Lørdag var det kø overalt – kø på martnaplassen ved Ridehallen på Bjorli, kø foran stands, i kafételtet og inne i hallen.

– Lørdag var det spesielt mange besøkende – hyttefolk og mange tilreisende nede fra Romsdalen, forteller Brøste.

Et annet moment som gjør at det må tenkes alternativt er det faktum at ridehallen er solgt. De står uten utstillingshall.

– Hva skyldes suksessen til Høstmarked Bjorli?

– Jeg tror vi treffer både med utstillere og måten martnan blir arrangert på, sier Brøste.

Kvalitet er et stikkord i så måte.

– De besøkende trives. Utstillerne er også fornøyd. Tilbakemeldingene tydet stort sett på godt salg; et viktig moment for at utstillere skal stille opp, mener Brøste.

– Noen kunne til og med skilte med omsetningsrekord under årets martna på Bjorli, legger hun til.

Undervegs i arrangementet skulle folk tippe vekta på Nasse Gris; den levende vekta. I premie skulle det gi en halv gris.

– Rund vekt på Nasse var 106,3 kilo. To personer hadde tippet 105,5. Vinneren måtte dermed trekkes og det ble Rigmor Stavheim fra Lora, opplyser Laila Brøste.

Ni år er gått siden Laila Brøste og Frøydis Anseth sammen med andre frivillige dro i gang Høstmarked Bjorli. Nå gir de seg. Andre må trå til om suksessen skal videreføres.