Urovekkende oppgang: – Spesielt i distriktene er folk redde