Storkontroll: – Alvorlig bremsefeil, overlast og utgått førerrett