Lokale krefter sikrer finansiering av butikkbygg

foto