Skeptisk nabo: – Tror ikke de har tatt det på alvor