Får pris: – Viktig for næringslivet i regionen at godstransporten lykkes

foto