Kommer fra den samme bygda – er fylkesledere i hvert sitt parti