Jenta i 20-åra ble først sparket i magen. Da hun bøyde seg framover på grunn av smertene, ble hun tildelt flere knyttneveslag i hodet. I tillegg ble hun klort og klipt.

Nå er kvinna i 30-åra dømt til 21 dagers fengsel for vold. I tillegg må hun betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

Volden skjedde lørdag 25. mars i år på en offentlig fest i Rauma.

Dømmes som om hun var edru

Retten slår fast at begge var ruspåvirket. Men det fritar ikke tiltalte for ansvar: «Når det gjelder faktisk uvitenhet, skal det ses bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus. I slike tilfeller bedømmes lovbryteren som om han hadde vært edru», skriver tingretten i dommen.

Påsto tjuveri

Den unge kvinna satt sammen med venner ved et bord da tiltalte kom bort og påsto at fornærma hadde tatt hennes mobiltelefon.

Den unge kvinna snudde seg og spurte tiltalte; «Hva er det som skjer?» Da hun reiste seg opp, gikk tiltalte bort til henne, sparket henne i magen, slo henne flere ganger i hodet og klorte og kleip i henne i armene.

«Var klar over hva hun gjorde»

«Retten finner da bevist at tiltalte var klar over hva hun gjorde», skriver Romsdal tingrett i dommen.

Den tiltalte kvinna i 30-åra er helt sikker på at det ikke var hun som påførte den yngre kvinna skadene. Hun mener at her må det ha skjedd en forveksling med en annen. Men dette trodde ikke retten på.

Aktor la ned påstand om fengsel i 45 dager.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at hun anses på mildeste måte.

21 dagers fengsel

Retten fant ingen formildende omstendigheter og dømte henne til 21 dagers fengsel.

«Av allmennpreventive grunner må det reageres strengt mot kroppskrenkelser av denne karakter. Volden er uprovosert og begått i ruspåvirket tilstand på offentlig sted hvor det er samlet en rekke yngre personer. Videre har knyttneveslag mot hodet og spark mot magen et stort skadepotensiale», skriver tingretten i dommen.

Tiltalte er domfelt seks ganger tidligere.