For lederen i Skorgedalsvegen hører på folkesnakket at det er folk som synes det litt vel spennende å kjøre Skorgedalsvegen, – spesielt på vinterstid. Det vil Håvard Hole til livs, og kommer med en gladnyhet:

– I år oppgraderer vi vegen for om lag 650.000 kroner.

Det inkluderer ifølge Hole fem nye møteplasser, 720 meter med rekkverk, der de mest utsatte plassene prioriteres.

– Og så har vi forlenget noen av de eksisterende møteplassene. Alt dette er et kjempeløft for Skorgedalsvegen, sier han.

– Folk skal føle seg trygge

Skorgedalsvegen holdt stengt fra mandag til torsdag denne uka for at arbeidet med nytt rekkverk kunne gjøres.

Hole sier det sjelden har vært ulykker på vegen, og sjøl synes han vegen har vært grei å kjøre.

– Men det er klart at man er litt bekymra for at noen skal havne utfor de bratte skråningene, spesielt når det snør og «alle» skal ut på ski. Da spiller det nesten ingen rolle hvor ofte vi brøyter eller strør, det snør igjen på få minutt, sier Hole, og skynder seg å legge til:

– Vi gjør denne oppgraderingen for at folk skal føle seg trygge. Nå blir det veldig bra oppover her.

– Lønnsomt med bom

Hole forklarer at det er bommen som ble satt opp på vegen i 2013, som nå kan for at de har midler til denne oppgraderinga.

– Før og etter bom er som natt og dag. Inntektsøkningen er på om lag 150.000 kroner i året, og bommen får det meste av æren for det. I tillegg er det mer tilreisende som kommer for å gå topptur, sier han.