Kjører du E136 fra Åndalsnes til Bjorli passerer du i alt tre webkamera som Statens vegvesen har satt opp. Disse står ved Horgheim, Brustuglia (Vegvesenets skrivemåte) og Lora.

Det står ogå et kamera ved Stein i Isfjorden, med utsikt over krysset med stopp-skilt ut på fv64.

Dette er noen av kameraene som Vegvesenet har gjort tilgjengelige for publikum, og er hovedsaklig utplassert på klima- eller værstasjoner, ofte på værutsatte steder, forklarer Vegvesenet på sine heimesider.

Bilder lagres ikke

Noen kamera oppdateres hver 4. time, andre så ofte som hvert 5. minutt. Ifølge Vegvesenet blir ikke bilder som vises på kameraene lagret. Gamle bilder blir erstattet med nye.

En oversikt over webkamera som er tilgjengelig for publikum i hele landet finner du her. Skal du ut å kjøre er det god mulighet for at du kan oppdatere deg på vær og føre før du starter.

Vegvesenet har også en rekke webkamera som ikke er kan publiseres på nett. Dette gjelder for eksempel høgtrafikkerte strekninger i og rundt Oslo. Dette er kamera som er opprettet for vegtrafikksentralens styring av trafikken, og ligger i lukket nett.