Fristen for å søke på den ledige jobben var 4. september.

Regnskapssjef Linda Moen i Rauma kommune har informert Åndalsnes Avis at at følgende har søkt stillinga:

Dumitri Titi Rotariu (36) Stavanger.

Arild Tjelle (49) Melhus.

Trond Olav Meistad (37) Eggkleiva.

Sergio Herrero Gimeno (40) Valencia, Spania.

Knut Ottar Sekkeseter (41) Molde.

Arnstein Solevåg (47) Ørskog.

Glenn Holm (62); Ramberg.

I tillegg har en søker bedt om at hans navn ikke blir offentliggjort.

- Foreløpig er dette imøtekommet, skriver Linda Moen.

Flere av søkerne skal på intervju i forbindelse med jobben.

Eies av kommunen

Rauma Boliger AS er 100 prosent eid av Rauma Kommune. Selskapet skal forestå utbygging, utvikling og vedlikehold samt drifte og forvalte kommunens sosial- og omsorgsboliger på selvkostbasis.

Selskapet forvalter i starten cirka 50 boenheter. Selskapet ledes av et styre på tre personer. Styreleder er Oddbjørn Wærås. Daglig leder må kunne jobbe både operativt, adminsitrativt og strategisk med drift og utvikling av selskapet.