En 23 år gammel mann ble søndag 1. november siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i forkant av dødsfallet. På bakgrunn av den foreløpige obduksjonsrapporten slo politiet senere fast at 23-åringen ikke kunne klandres for dødsfallet, og mannen ble løslatt fra varetekt.

23-åringen har fortsatt status som siktet for voldshendelsen. Han ble først siktet etter paragraf 272, grov kroppskrenkelse, men siktelsen ble, etter den foreløpige obduksjonsrapporten kom, omgjort til paragraf 271, kroppskrenkelse. En slik handling har strafferamme på ett år.

21 år gamle Tobias Hattrem Moa døde på Åndalsnes 1. november.

- Siktede har det fortsatt tungt, sier forsvarer Øyvind Panzer Iversen, som forteller at hans klient ikke har vært til flere avhør etter obduksjonsrapporten var klar.

Venter svar på tekniske undersøkelser

Lensmann Andreas Hustad sier til Åndalsnes Avis at etterforskningen fortsatt pågår, men at de nærmer seg en avslutning.

- Det er foretatt flere vitneavhør, og nå venter vi blant annet på på konklusjon av tekniske undersøkelser, sier han.

Den endelige obduksjonsrapporten skal ikke være klar ennå.

Paragraf 271

I loven heter det følgende:

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. En kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom:

a) den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller

b) den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring.