– Det ville være utrolig trist om vi ble stående uten svømmehall her

foto