– Dette må være verdens vakreste militærleir, det var KrFs andre nestleder, Kjell Ingolf Ropstads umiddelbare reaksjon da han fikk en omvisning på Setnesmoen torsdag.

Historisk

Sammen med KrFs førstekandidat fra Møre og Romsdal, Steinar Reiten, ble han vist rundt av oberstløytnant John Arvid Svindland, distriktssjef for HV 11 og major Ivar Hatlelid, nestkommanderende. Møtet var i anledning valgkampen, og KrFs motstand mot nedleggelse av heimevernsdistriktet.

– Vi har 14 skytebaner, forklarte major Hatlelid.

– Dersom vi må legge ned skal grunneieren overta, og vi må da rive alle bygningene og rydde opp alt av rester på både våre skytebaner, samt de nazistene brukte under andre verdenskrig. Vi må grave oss fem meter ned. Det blir en stor kostnad.

KrFs stortingskandidat Steinar Reiten lurte på om det betød at de verneverdige byggene måtte rives.

– Disse må demonteres og fraktes bort, forklarte oberstløytnant Svindland.

Mørebenken på banen

Oberstløytnant Svindland innrømmet at det er en nøktern optimisme på Setnesmoen nå, sammenliknet med stemningen som har vært der.

– Men vi er ikke fornøyd med miste nesten 800 mann fra styrken vår.

– Dette vil vi ha omkamp på, repliserte Steinar Reiten.

– Her mener vi Regjeringen har vært for raske. Det samme gjelder Sjøheimevernet.

Oberstløytnant Svindland poengterte at de har hatt en veldig bra dialog med Mørebenken rundt dette. Han sa også at mange har beskyldt HV for å være lite endringsvillige.

– Dette faller på sin egen urimelighet. Det er ingen andre våpengreiner som har gjennomgått så mange forandringer som oss de siste åra.

Garanterer for HV 11

Etter omvisningen fikk politikerne en gjennomgang sammen med HV 11 om hvilke trusler, oppgaver og utfordringer avdelingen har.

Etter møtet var andre nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad imponert.

– Jeg har fått forsterket mitt inntrykk over hvor profesjonell og bra HV 11 er. Både med tanke på fasilitetene men også kvalitet på ledelse og personell.

– Hvilket budskap hadde ledelsen ved HV 11 til deg?

– Vi fikk en beskrivelse av de utfordringene HV står overfor, og dette bekreftet viktigheten av å ha lokal kunnskap i HV, samt at en må være til stede. Nedbemanningen som legges opp til mener jeg gjør at man ikke får sikret ting så mye som man bør få til.

– Garanterer du at HV 11 vil bestå dersom KrF kommer til makta etter valget?

– Det har vært vårt signal hele vegen. Nå ser det heldigvis ut til at HV 11 vil bestå. Så da mener vi KrF at det viktige nå er å slåss mot den planlagte reduksjonen på over 7000 mann i HV-styrken, og ikke minst nedleggelsen av Sjøheimevernet. Dette vil vi videreføre på dagens nivå.

Lokal kunnskap viktig

– Hva synes du om regjeringens takling av saka rundt heimevernet?

– På den ene siden har vi denne perioden fått økt bevilgningene til heimevernet. Men på den andre siden mener vi at HV er vel så aktuelt som før, gitt trusselbildet, beredskap mot naturkatastrofer og vanlig krigføring. Her vil lokalkunnskap ute hos HV-distriktene være avgjørende. Der har det sviktet veldig, ikke minst siden Arbeiderpartiet ga Regjeringen støtte i kuttene. Og der har jeg registrert at HV11 var blant dem som ble rammet hardest. Lokalkunnskapen ute i distriktene er uansett uunnværlig for forsvarsevnen!

Oberstløytnant John Arvid Svindland er distriktssjef for HV 11 og er forsiktig optimist etter mye usikkerhet rundt HV 11. Andre nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad garanterer for Setnesmoens framtid om KrF vinner i valget. Foto: Hogne Bø Pettersen