Romsdalspakken omfatter fire ferjesamband. Her finner vi Aukra-Hollingsholm, Molde-Vestnes, Åfarnes-Sølsnes og Solholmen-Mordalsvågen. Samlet for disse strekningene går altså trafikken ned i forhold til samme tid i fjor. Det gjelder både passasjerer og kjøretøy.

Hittil i år har vel 617.000 passasjerer reist på de fire ferjeforbindelsene og 715.000 kjøretøy. Nedgangen for kjøretøy er på 1,2 prosent. Det er sambandet Aukra-Hollingsholm som representerer nesten hele nedgangen. For de tre andre er det bare marginale endringer fra i fjor.

Stor nedgang i gjenstående biler

Når det gjelder gjenstående biler, er situasjonen verst på Molde-Vestnes der nesten 6.900 personbilenheter har stått igjen. For Åfarnes-Sølsnes har 447 enheter ikke kommet med første ferje så langt i år. Nedgangen i gjenstående biler på denne strekninga er på eventyrlige 89,6 prosent. Ferje nummer to i sambandet har dermed løst den floken.