Og Inger-Lise Hovde Hatlen vet at dette med 17. mai-tog er et følsomt tema for mange. Derfor er lederen for 17. mai-komiteen på Åfarnes raskt ute med å si at invitasjonen på ingen måte er et forsøk på å kapre bygdenes egne tog og feiringer.

– Det har i mange år vært jobbet med å samle bygdene til ett tog. I år har vi invitert til et felles tog her på Åfarnes og jeg er spent på hvor mange som kommer, men jeg håper at det kan være noe å bygge videre på, sier hun.

– For nært og kjært

For at det skal være praktisk gjennomførbart for så mange som mulig, har 17. mai komiteen på Åfarnes bestemt at toget skal starte litt tidligere enn før.

– Vi starter 10.30, slik at mange får muligheten til å gå i felles tog først. Vi ønsker ikke at dette skal erstatte feiringene folk er vant til i bygda si, det er det for nært og kjært til. Målsettinga med dette er at ungene skal ha en artig 17. mai med fellesskap, flagg, is og brus. 17. mai er fortsatt barnas dag, mener jeg. Og så har de fleste fått med seg «Sammen for skolen», der bygdene ble knyttet sammen i kampen om å bevare ungdomsskolen på Åfarnes. Dette kan være en fin forlengelse av det fellesskapet, i tillegg til at det er artig for ungene å gå sammen med klassen sin i tog, sier komitélederen.

– Kan gå på rundgang

Hun synes også det er viktig å få fram at et felles tog slett ikke trenger å være på Åfarnes hvert år. Hun ser for seg at dette er noe som kan gå på rundgang mellom bygdene. Og da er det et felles tog hun snakker om, ikke hele feiringa.

Har laget klassefaner

– Det er ikke plass rundt om til at alle skal samle seg til middag i ei bygd, og det er heller ikke meningen. Men jeg bytter gjerne på å gå i tog rundt om i bygdene, sier hun.

Hovde Hatlen har også vært i kontakt med skolen på Åfarnes, med oppfordring om at det blir laget faner for hver klasse.

– Jeg husker sjøl fra da jeg gikk på skolen, hvor kjekt det var å få være med å tegne på fanene, og ikke minst få gå sammen med flere på 17. mai. Jeg ønsker å få til noe som er artig for ungene.

På skolen meldes det om at flere klasser har laget fane, eller plakater. Klasser med få elever har ikke laget.