VG har gjort et omfattende arbeid med å kartlegge feil og mangler på bruer på fylkes- og riksveger rundt om i hele landet. Avisa har hentet inn rapporter på 16.971 bruer.

I Rauma har VG funnet det de kaller 13 alvorlige skader på 11 bruer. Av totalt 80 bruer i Rauma har samtlige bruer avvik på en eller begge inspeksjonspunktene. Disse er hovedinspeksjon som skal gjennomføres hvert femte år, og en mindre grundig inspeksjon hvert år. Sju bruer har ikke hatt hovedinspeksjon innen fristen. Samlet lengde på de 80 bruene i Rauma er 1.234 meter og de aller fleste er bygd fra 1963 til 1985. De eldste er fra 1950 og den nyeste fra 2006.

VG presiserer at rapportene viser status for bruene på det tidspunktet VG fikk innsyn. Informasjon om alvorlige skader er fra september 2017. Skader kan ha blitt utbedret og nye kan ha blitt oppdaget siden da.

Følgende bruer i Rauma har, ifølge VG, alvorlige skader:

 • Gamle Reistadbrua (FV170)

 • Tverråbrua (FV178)

 • Hatlebrua (FV181)

 • Harvolldalsbrua (FV182)

 • Remmebrautbrua (FV177)

 • Soggebrua (FV63)

 • Vianesbrua (FV64)

 • Vangsbrua (FV64)

 • Nedre Skorgen (FV64)

 • Indre Brevikbrua (FV64)

 • Øvre Vågsbrua (FV170)

Soggebrua på den svært trafikkerte FV63 om sommeren har alvorlige mangler. Det har også fire bruer på FV64, hovedvegen mellom Åndalsnes og Molde.

– Vi har gitt VG alt vi har av informasjon og er i grunnen glad for at pressa kikker oss i kortene sier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Ole Jan Tønnesen. Han viser til at kritikken for Møre og Romsdal sin del går på ulike typer inspeksjon.

– Vi har prioritert våre femårige hovedinspeksjoner. Vi er glad for den fokus dette har fått, men det er viktig for meg å slå fast at det er trygt å ferdes på bruene i Møre og Romsdal om noen skulle ha blitt i tvil om det. Om ting skjer akutt, så stenger vi ei bru og gjør det som er nødvendig slik vi gjorde med brua på E136 på Åndalsnes. I det VG viser til er det snakk om det vi kaller TS-skader, trafikksikkerhetsskader, som for eksempel rustskader på rekkverk på ei bru. Det betyr ikke at et rekkverk bryter sammen. Jeg mener vi følger opp og har kontroll. Så seint som i år har vi hatt 500 hovedinspeksjoner på bruer i Møre og Romsdal, sier Tønnesen.

Brua som kalles Nedre Skorgen, også på FV64, mangler deler av rekkverk ifølge rapport VG har fått fra Vegvesenet. Foto: Stein Siem