Det er Arne Hoem, leder av lokallaget til Pensjonistpartiet som har tatt initiativ til samarbeidet.

– Det er et stort arbeid å kjøre ut partiprogrammene på frivillig basis. Jeg har drevet med dette i 15 år, i tidligere partisammenheng, og det har lenge vært snakk om å få til noe slikt, forteller han.

I rådhussalen torsdag kveld møtte det opp minst tre frivillige fra hvert av de seks partiene som ønsker å være med. På effektivt vis samlet de seks brosjyrer i hver av 3278 konvoluttene.

– Vi håper å kunne gjøre dette ved kommunevalget og fylkestingsvalget også, sier han. Hoem mener tiltaket er viktig med tanke på valgdeltakelse.

– Nå kan folk ta en samlet vurdering når de får brosjyrene. Det er en fordel etter min oppfatning.

Ifølge Hoem blir konvolutten med brosjyrene sendt ut i løpet av uke 34, til alle husstander i kommunen.

Det er Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, SV og KrF som samarbeider om dette. Ifølge Hoem deler lokallagene på utgiftene.