Har avdekket flere feil og mangler: – Helt vanlig i slike prosjekter