Kommunen satte krisestab i går – dette er status nå