Det var Reginal- og næringsutvalet i fylket som tirsdag løyva eit tilskot på 6.950.000 kroner til Rauma. Midlane går til opprusting av Åndalsnes sentrum.

- Opprustinga som skal skje no vil heilt endre inntrykket turistar og andre besøkande får når dei kjem til Åndalsnes. Samtidig vil den legge til rette for meir trivsel, handel og aktivitet i sentrum for innbyggjarane. Kommunen fortene skryt for den satsinga som no blir gjort i sentrum, seier Arne- Dag Gjærde, tettstadskoordinator i Møre og Romsdal fylkeskommune, til mrfylke.no.

Fylkeskommunen støtta også den første etappa med 2.910.000 kroner til fornying av øvre torg i sentrum.

I vurderinga av løyvinga på nær sju millionar kroner står det:

"Opprusting etappe 1 er gjennomført 2015/2016 og står fram som ei klår kvalitetsheving av sentrum. Dette har ført til auka bruk både til kvardag og til festivalar som Fjellfestivalen og Raumarock. Men har og ført til at utbetringar av private eigedomar er blitt gjort på eigne initiativ. Etappe2 vil fullføre utbetringar av mesteparten av sentrum og knytte Helsehuset til sentrumsområdet. Samstundes vil fornying av fleire industribygg her bli utført som eigne prosjekt.

Etappe 2 vil leggje til rette for ein ny bruk av kaia og Troa. Områder som før var parkeringsplassar, er omgjort til gode opphaldsareal som inviterer til bruk. Områder blir avgrensa mot biltrafikk og vil dermed vere viktig for tilrettelegging av nye leilegheiter i sentrum.

Tiltaka vil og heilt endre det inntrykket ein får som turist/gjest når ein kjem til Åndalsnes. Både som cruisepassasjer og med tog og bil. Slik sett vil dette vere viktig for heile fylket. Endringane i sentrum vil og gjere det lettare for lokal reiselivsnæring å organisere mottak av gruppeturistar."

Det er områda kring Jernbaneplassen, Vøra, Tindesenteret og helsesenteret som no skal utbetrast, ifølge mrfylke.no:

  • Jernbaneplassen med Walk of famePlassen får nye lampar, benkar og blomsterurner og eit vakkert dekke av granittheller. "Walk of Fame" av norsk, mørk granitt med inngravering av norske fjelltoppar.

  • - Sitteamfi og forlenga kaiNytt sitteamfi i tre med fjordutsikt og belysning. Amfiet og kaia bind i hop Vøra med Leikeparken og Tindesenteret.

  • - LeikeparkenLeikepark utforma som romsdalfjell. Her kan dei minste gå Romsdalseggen i miniatyr! Med sklie, tunnel gjennom eit fjell, trampoliner og klatreelement.

  • - Torget ved Stokkekaia.Invitasjon til rekreasjon og pustepause for bebuarar og besøkande til Helsehuset. Små intime soner med ryggdekning og skjerming. Bruk av material som granitt, cortenstål og heiltre, og ei renne i granitt som leier overflatevann.  Vannspeil med fossefall.