Han anslår at det gjelder cirka 15 stillinger, men vil foreløpig ikke kommentere hvilke stillinger det er snakk om.

– Hvilke stillinger det gjelder skal kommuniseres til kommunestyret ved tertialrapporten, sier han.

– Utfordring for lederne

– Konsekvensen er bare det at drifta tilpasses ei ramme. På de fleste områder vil ikke brukerne merke noe til dette, forklarer rådmannen.

– Men det er selvfølgelig ei utfordring for lederne, legger plan- og økonomisjef i Rauma kommune, Mette Rye til.

Bakgrunnen for tiltaket er at kommunens underskudd fra 2014 ikke skal forplante seg inn i 2015.

– Vi må ta ned driften. I en organisasjon med cirka 550 årsverk er det muligheter for det, sier rådmannen.

Bruker alle sparepengene

Det regnskapsmessige merforbruket i 2014 havnet på 2,4 millioner kroner. Rådmannen er tydelig på at budsjettet for 2015 er absolutt. Det er ikke mer å hente for noen.

Dermed vil hele disposisjonsfondet på 1, 8 millioner kroner gå til å dekke størstedelen av underskuddet. De resterende 600.000 kronene må finnes i inneværende års budsjett.

Som tiltak for å få bedre kontroll på merforbruket har ledelsen innført utvida rapporteringsplikt hver måned for alle enheter med krevende drift. Det er spesielt enheten heimetjenester Åndalsnes (nå en del av enheten heimebasert omsorg) og enheten barn/unge som har stort merforbruk.

Må rapportere ekstra

De andre enhetene som er ilagt utvida rapporteringsplikt er: Åndalsnes oppvekst, Måndalen oppvekst, Åfarnes oppvekst, kurativ helse, omsorgstjenester Nord (nå en del av enheten heimebasert omsorg), kultur og areal.

– Trykket på ressursene er store. Derfor har vi en løpende dialog med enhetslederne for å finne løsninger. Nå handler det om å kunne tenke utenfor boksen, og bruke pengene smart, sier Rye.

– For pengene de har fått er det maksimale, poengterer rådmannen, som tror budsjettdisiplinen kan bli mer framtredende i Rauma enn den har vært.

– Enhetslederne kan ikke skyve rettighetene foran seg. Nå må de tenke løsninger innenfor det de har, legger Rye til. Rådmannen sier at de får fokus på det de fokuserer på, og nå er det tilbake til basisen, nemlig effektiv drift.

– Vi bruker mer tid på det, det er mer dialog, sier rådmannen.

– Men vi detaljstyrer ikke. Det er enhetslederne som er eksperter på sin drift, avslutter Rye.