Ledelsen i Politidirektoratet hadde mandag møte med ledelsen i PST, KRIPOS og Oslo politidistrikt med bakgrunn i situasjonen etter terroren i Paris.

De mener at trusselbildet er uendret, men situasjonen er uavklart. De velger nå å forlenge den midlertidige bevæpningen.

- Det viktigste vi nå kan gjøre er å skaffe oss best mulige oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etteretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Politidirektøren har besluttet at overgangen til fremskutt lagring av politiets skytevåpen utsettes til 1. desember. Frem til da opprettholdes altså bevæpningen slik den har vært.

De politidistriktene som har gått tilbake til fremskutt lagring har fått ordre om å gjeninnføre midlertidig bevæpning gjeldende fra nå.