Dag Hårstad er konstituert som ny administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, fra 8. desember. Dette melder foretaket på sine heimesider.

Hårstad har 10 års fartstid som leder av Rusbehandling Midt-Norge, og har i denne perioden arbeidet tett sammen med helseforetakene, heter det.

Styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, er fornøyd med at Hårstad har takket ja til stillinga.