Sjukdom har ført til at enkelte avganger på Raumabanen har gått med redusert kapasitet i sommer.

– I sommer har det vært tatt i bruk et motorvognsett som krever at vi har en konduktør i hver vogn. Derfor har vi ved enkelte anledninger hatt behov for tre konduktører. Ved sykdomsfravær har vi ikke fått inn avløsere fra Trøndelag eller Hamar i tide, sier driftssjef i NSB Nord, Steinar Olsen.

– Konsekvensen har blitt at vi har hatt redusert kapasitet ved enkeltavganger. Da har det blitt satt opp alternativ transport i form av buss for dem som ikke kommer med toget.

Vanskelig ferietid

Olsen forteller at redusert kapasitet ikke er noe spesielt for akkurat Raumabanen. Over hele landet er ferietida vanskelig for NSB. Ifølge han kan det gå ekstra ut over Raumabanen på grunn av pågangen fra turister.

– Vi driver alltid og planlegger og evaluerer. Nå skal vi sette oss ned å snakke om forbedring for hele NSB Nord og da skal vi snakke blant annet om Raumabanen.

Der vil tilførselen fra Trondheim, og hvordan vi kan gjøre det på en enklere måte, være et tema. Vi skal også se på hvilke tog som skal tas ut. Vi skal i det hele tatt evaluere hele ferietida å se hva vi kan gjøre bedre til neste år.

Olsen forteller at de har lang og god erfaring med sommertrafikken på Raumabanen. Han understreker at til neste år vil problemet være løst.

– Til neste år vil vi sette opp et annet type tog som kun krever en konduktør på hele toget.