"Kompani Junior": – De ble forberedt på ganske mye rart

foto