Frustrasjonen øker, flere utsettelser – men alt har en grunn